Kay被問到日前麥玲玲狠批她09年會離婚兼事業下滑,她說:「唔係呀?講咁,風水命理我唔信,唔受呢影響,年年都有呢預測,我都預計唔到成為預測目標。」 ..... 看全文 >>